Ξένα Συνέδρια (52)

27 Απριλίου 2020
 • 1. Role of oncogenes and tumour suppressor genes in sequential stages of oral oncogenesis in an experimental animal model
 • 2. Risk for oral squamous cell carcinoma is inherited in one third of Europeans
 • 3. Neue Aspekte der Mundkarzinome
 • 4. Complications after maxillofacial trauma
 • 5. Common DNA polymorphisms in thrombophilia–related genes predispose for oral cancer
 • 6. Genetic association studies reveal significant predisposition for oral cancer in Europeans
 • 7. Prevalence of thrombophilic gene mutations in patients with oral cancer
 • 8. Surgical treatment of oronasal defects resulting from cocaine abuse
 • 9. Basal cell carcinoma of the face
 • 10. Μalignant tumors of the salivary glands
 • 11. A clinical comparison of different dental implants systems
 • 12. On lays on implants and magnets
 • 13. Regeneration techniques in implantology
 • 14. Modifications of the implant insertion technique depending on the bony recipient site
 • 15. Implants in the reconstructed mandible
 • 16. New developments in diagnostics prior to implant insertion
 • 17. Selection of patients for prosthetic rehabilitation with dental implants. Preoperative evaluation
 • 18. Intraoral incisions
 • 19. Clinical developments and limitations in contemporary implantology
 • 20. Combination of bonegrafts and implants. Technique and results
 • 21. Use of implants in cleft patients after osteoplasty
 • 22. Use of onlays in orbital, nasal and ear reconstruction
 • 23. Alloplastic materials in surgical correction of facial profile
 • 24. Excessive resorption of the posterior maxilla and mandible: Sinus lift and Inferior alveolar nerve transposition
 • 25. Guided bone regeneration by the use of membranes in Implantology. Possibilities technique and results
 • 26. Diagnosis and treatment of complications during and after place ment of implants
 • 27. Secondary correction of fronto–naso–orbital injuries
 • 28. Osteoplastik und Implantation bei Spaltpatienten
 • 29. Νon Hodgkin’s lymphomas of the Oral region
 • 30. Reconstruction of orofacial defects using myo–and myocutaneous flaps
 • 31. The radicality of functional neck dissection: experience from 540 cases of composite operations
 • 32. Giant–cell granulomas of the jaws. Manifestation of primary and secondary hyperparathyroidism
 • 33. Use of mini–plates in orthognathic surgery
 • 34. Oral mucoepidermoid tumor: report of cases
 • 35. Oral verrucous carcinoma: therapeutic approach
 • 36. Leiomyosarcoma of the oral region
 • 37. Use of mini plates in fractures of facial skeleton
 • 38. Complications after reconstruction of orofacial defects by pectoralis major myocutaneous island flap
 • 39. Correction of hypoplastic middle third of the face
 • 40. The use of temporalis muscle flap in reconstruction of surgical defects of the maxilla
 • 41. Τhe treatment of gun shot wound (GSW) in the face and neck. Report of two cases
 • 42. Le Fort I osteοtomy in a patient with Αlbright Syndrome
 • 43. An unusual case of a huge mixed parotid tumour
 • 44. Neurofibrom im Halsbereich
 • 45. Amelanotisches Melanom im Oberkiefer. Vortrag eines Falles
 • 46. The bipedicle forehead flap in orofacial defects
 • 47. Correction of hypoplastic middle third of the face
 • 48. Correction of assymetrical face
 • 49. Das Fissura Orbitalis Superior – Syndrom. Vortragen von 7 unserer Faelle
 • 50. Treatment of midfacial fractures using exocranical tractions device.
 • 51. Malignant pleomorphic adenoma. Case report and review of the Literature
 • 52. Adult respiratory distress syndrome
1. Role of oncogenes and tumour suppressor genes in sequential stages of oral oncogenesis in an experimental animal model

E. VAIRAKTARIS, V. PAPAKOSTA, S. SPYRIDONIDOU, A.VYLLIOTIS, P. STRANTZIAS, E. VORRI, D. AVGOUSTIDIS, A. LAZARIS, D. PERREA, N. KAVANTZAS, I. DONTA, S. DERKA, S. VASSILIOU, C. YAPIJAKIS, E. PATSOURIS.

1st World Congress of the International Academy of Oral Oncology, Amsterdam, Netherlands, 17–20 May, 2007.

2. Risk for oral squamous cell carcinoma is inherited in one third of Europeans

C. YAPIJAKIS, Z. SEREFOGLOU, A. VYLLIOTIS, S. SPYRIDONIDOU, M. KECHAGIADAKIS, D. AVGOUSTIDIS, E. CRITSELIS, A. CHATZITHEOFYLAKTOU, A. NIXON, E. VORRIS, E. NKENKE, F.W. NEUKAM, E. PATSOURIS, E. VAIRAKTARIS.
1st World Congress of the International Academy of Oral Oncology, Amsterdam, Netherlands, 17–20 May, 2007.

3. Neue Aspekte der Mundkarzinome

E. VAIRAKTARIS.
Εισήγηση στα πλαίσια επιστημονικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 05 Νοεμβρίου 2007, στο Πανεπιστήμιο του Erlangen Γερμανίας (Σχετικό 14).

4. Complications after maxillofacial trauma

E. VAIRAKTARIS.
Εισήγηση στα πλαίσια επιστημονικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2006, στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου Γερμανίας (Σχετικό 21).

5. Common DNA polymorphisms in thrombophilia–related genes predispose for oral cancer

C. YAPIJAKIS, E. VAIRAKTARIS, Z. SEREFOGLOU, A. VYLLIOTIS, E. NKENKE, P. KESSLER, FW. NEUKAM.
38th Annual Meeting of the European Society of Human Genetics, Amsterdam, Netherlands, 6–9 May, 2006.

6. Genetic association studies reveal significant predisposition for oral cancer in Europeans

C. YAPIJAKIS, Z. SEREFOGLOU, A. VYLLIOTIS, S. SPYRIDONIDOU, D. AVGOUSTIDIS, E. CRITSELIS, E. NKENKE, FW. NEUKAM, E. VAIRAKTARIS.
11th World Congress on Advances in Oncology and 9th International Symposium on Molecular Medicine, Hersonissos, Crete, 12–14 October, 2006.

7. Prevalence of thrombophilic gene mutations in patients with oral cancer

C. YAPIJAKIS, E. VAIRAKTARIS, J. WILTFANG, J. RIES, A. VYLLIOTIS, FW. NEUKAM.
36th Annual Meeting of the European Society of Human Genetics, Munich, Germany, 12–15 June, 2004.

8. Surgical treatment of oronasal defects resulting from cocaine abuse

T. SEMERGIDIS, S. VASILIOU, R. MEYER, E. VAIRAKTARIS.
Ανακοινώθηκε στα πλαίσια του 15ου International Conference of Μaxillofacial Surgery, που έγινε στο International Conference Centre στο Durban, Nότιος Αφρική 19 – 24 Μαΐου 2001.

9. Basal cell carcinoma of the face

E. VAIRAKTARIS, M. ALEXOPOULOU, T. SEMERGIDIS.
Ανακοινώθηκε στο European Congress of Surgery, Athen, 4–7 June 1997.

10. Μalignant tumors of the salivary glands

T. SEMERGIDIS, E. VAIRAKTARIS, I. IATROU.
Ανακοινώθηκε στο European Congress of Surgery, Athens, 4–7 June 1997.

11. A clinical comparison of different dental implants systems

E. VAIRAKTARIS, S. VASSILIOU, S. DERKA, G. PANTAZIS.
Ανακοινώθηκε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Caravel) 20, 21 και 22 Ιουνίου 1997.

12. On lays on implants and magnets

N. SCHENZER, E. VAIRAKTARIS.
2ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Caravel) 20, 21 και 22 Ιουνίου 1997.

13. Regeneration techniques in implantology

F.W. NEUKAM, E. VAIRAKTARIS.
2ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Caravel) 20, 21 και 22 Ιουνίου 1997.

14. Modifications of the implant insertion technique depending on the bony recipient site

F.W. NEUKAM, E. VAIRAKTARIS.
2ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Caravel) 20, 21 και 22 Ιουνίου 1997.

15. Implants in the reconstructed mandible

N. SCHENZER, E. VAIRAKTARIS.
2ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Caravel) 20, 21 και 22 Ιουνίου 1997.

16. New developments in diagnostics prior to implant insertion

F.W. NEUKAM, E. VAIRAKTARIS.
2ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Caravel) 20, 21 και 22 Ιουνίου 1997.

17. Selection of patients for prosthetic rehabilitation with dental implants. Preoperative evaluation

E. VAIRAKTARIS, S. VASIILIOU, T. SEMERGIDIS.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Park) 9,10 και 11 Ιουνίου 1996.

18. Intraoral incisions

E. VAIRAKTARIS, M. ALEXOPOULOU, G. PANTAZIS, T. SEMERGIDIS.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Park) 9,10 και 11 Ιουνίου 1996.

19. Clinical developments and limitations in contemporary implantology

E. VAIRAKTARIS, S. DERKA.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Park) 9,10 και 11 Iουνίου 1996.

20. Combination of bonegrafts and implants. Technique and results

F.W.NEUKAM, Ε. VAIRAKTARIS.
1ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Park) 9,10 κα 11 Ιουνίου 1996.

21. Use of implants in cleft patients after osteoplasty

N.SCHENZER, E. VAIRAKTARIS.
1ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Park) 9,10 και 11 Ιουνίου 1996.

22. Use of onlays in orbital, nasal and ear reconstruction

N.SCH WENZER, E. VAIRAKTARIS.
1ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Park) 9,10 και 11 Ιουνίου 1996.

23. Alloplastic materials in surgical correction of facial profile

N.SCHWENZER, E. VAIRAKTARIS.
1ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Park) 9,10 και 11 Ιουνίου 1996.

24. Excessive resorption of the posterior maxilla and mandible: Sinus lift and Inferior alveolar nerve transposition

F.W.NEUKAM, E. VAIRAKTARIS.
1ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Park) 9,10 και 11 Ιουνίου 1996.

25. Guided bone regeneration by the use of membranes in Implantology. Possibilities technique and results

F.W.NEUKAM, E. VAIRAKTARIS.
1ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Park) 9,10 και 11 Ιουνίου 1996.

26. Diagnosis and treatment of complications during and after place ment of implants

F.W.NEUKAM, E. VAIRAKTARIS.
1ο Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωματούμενων Οδοντικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων – Βιοϋλικών, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Park) 9,10 και 11 Ιουνίου 1996.

27. Secondary correction of fronto–naso–orbital injuries

T. SEMERGIDIS, E. VAIRAKTARIS, I. IATROU, C. MARTIS.
Ανακοινώθηκε στο Jubilaee Congress της European Association of Craniomaxillofacial Surgery, Zürich, Σεπτέμβριος 1996.

28. Osteoplastik und Implantation bei Spaltpatienten

N. SCHWENZER, M. EHRENFELD, M. BACHER, B. NESTLE, L. PRÖBSTER, E. VAIRAKTARIS.
Ανακοινώθηκε στην 3η Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft für orale Chirurgie und Implantologie der österreichischen Gesellschaft für Zahn–, Mund und Kieferheilkunde, Salzburg, 5–8 Οκτωβρίου 1994.

29. Νon Hodgkin’s lymphomas of the Oral region

E. VAIRAKTARIS, T. SEPHERIADOU, E. PATSOURIS, M. ALEXOPOULOU,V. RAGOS, C.MARTIS
Ανακοινώθηκε στο 2ο Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, που έγινε στην Κέρκυρα 5–9 Ιουνίου 1993.

30. Reconstruction of orofacial defects using myo–and myocutaneous flaps

N. PAPADOGEORGAKIS, E. VAIRAKTARIS, V. RAGOS, C. MARTIS
Ανακοινώθηκε στο 2ο Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, που έγινε στην Κέρκυρα 5–9 Ιουνίου 1993.

31. The radicality of functional neck dissection: experience from 540 cases of composite operations

C. MARTIS, E. VAIRAKTARIS, K. MARTIS.
Ανακοινώθηκε στο 11th Congress της European Association for Cranio–Mexillo–Facial Surgery που έγινε στο Innsbruck 9–13 Σεπτεμβρίου 1992.

32. Giant–cell granulomas of the jaws. Manifestation of primary and secondary hyperparathyroidism

E. VAIRAKTARIS, T. SEFERIADOU, J. IATROU, S. VASILIOU, D. PAPAIOANNOU, C. MARTIS.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Mediterranean Congress of Oral and Maxilllofacial Surgery που έγινε στην Αθήνα 8–12 Ιουνίου 1991.

33. Use of mini–plates in orthognathic surgery

J.IATROU, E. VAIRAKTARIS, T.SEFERIADOU, N.PAPADOGEORGAKIS, T.SEMERGIDIS, C.MARTIS.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Mediterranean Congress of Oral and Maxilllofacial Surgery που έγινε στην Αθήνα 8–12 Ιουνίου 1991.

34. Oral mucoepidermoid tumor: report of cases

E. VAIRAKTARIS, J. IATROU, T. SEMERGIDIS, G. KASOUHAS, D. PAPAIOANNOU, C. MARTIS.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Mediterranean Congress of Oral and Maxilllofacial Surgery που έγινε στην Αθήνα 8–12 Ιουνίου 1991.

35. Oral verrucous carcinoma: therapeutic approach

E. VAIRAKTARIS, T.SEMERGIDIS, P.ANASTASIADIS, L.GIGONTIS, M.MATHIOUDAKI, C.MARTIS.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Mediterranean Congress of Oral and Maxilllofacial Surgery που έγινε στην Αθήνα 8–12 Ιουνίου 1991.

36. Leiomyosarcoma of the oral region

E. VAIRAKTARIS, T.SEFERIADOU, V.RAGOS, G.PANTASIS, L.MARINOS, C.MARTIS.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Mediterranean Congress of Oral and Maxilllofacial Surgery που έγινε στην Αθήνα 8–12 Ιουνίου 1991.

37. Use of mini plates in fractures of facial skeleton

J. IATROU, E. VAIRAKTARIS, P. ANASTASIADIS, N. PAPADOGEORGAKIS, T. SEMERGIDIS, C. SAMARAS.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Mediterranean Congress of Oral and Maxilllofacial Surgery που έγινε στην Αθήνα 8 –12 Ιουνίου 1991.

38. Complications after reconstruction of orofacial defects by pectoralis major myocutaneous island flap

C. MARTIS, I. IATROU, E. VAIRAKTARIS, P. ANASTASIADIS.
Ανακοινώθηκε στο 10th Congress στο European Association for Cranio–Maxillo–Facial Surgery που έγινε στο Βέλγιο (Βρυξέλλες) 10–14 Σεπτεμβρίου 1990.

39. Correction of hypoplastic middle third of the face

CH. MARTIS, E. VAIRAKTARIS, TH. SEFERIADOU.
Ανακοινώθηκε στο 2ο Mediterranean Surgical Congress with International Participation, που έγινε στην Αθήνα 24–27 Ιουνίου 1989.

40. The use of temporalis muscle flap in reconstruction of surgical defects of the maxilla

E. VAIRAKTARIS, TH. SEMERGIDIS, CHR. MARTIS.
Ανακοινώθηκε στο 2ο Mediterranean Surgical Congress with International Participation, που έγινε στην Αθήνα 24–27 Ιουνίου 1989.

41. Τhe treatment of gun shot wound (GSW) in the face and neck. Report of two cases

E. VAIRAKTARIS, M. MEZITIS, N. ZACHARIADES.
Ανακοινώθηκε στο 2ο Mediterranean Surgical Congress with International Participation, που έγινε στην Αθήνα 24–27 Ιουνίου 1989.

42. Le Fort I osteοtomy in a patient with Αlbright Syndrome

E. VAIRAKTARIS, G. RALLIS, N. ZACHARIADES.
Ανακοινώθηκε στο 2ο Mediterranean Surgical Congress with International Participation, που έγινε στην Αθήνα 24–27 Ιουνίου 1989.

43. An unusual case of a huge mixed parotid tumour

T. SEPHERIADOU, E. ELEFTHERIADIS, E. VAIRAKTARIS, E. BAZOPOULOU, C. MARTIS.
Ανακοινώθηκε στο 9th Congress της European Association for Cranio–Maxillo–Facial Surgery, Αθήνα 5–9 Σεπτεμβρίου 1988.

44. Neurofibrom im Halsbereich

E. VAIRAKTARIS, P. ANASTASIADIS, J. SIDERIS, C. MARTIS.
Ανακοινώθηκε στο 9th Congress της European Association for Cranio–Maxillo–Facial Surgery, Αθήνα 5–9 Σεπτεμβρίου 1988.

45. Amelanotisches Melanom im Oberkiefer. Vortrag eines Falles

E. VAIRAKTARIS, K. MARTIS, N. PAPADOGEORGAKIS, C. MARTIS.
Ανακοινώθηκε στο 9th Congress της European Association for Cranio–Maxillo–Facial Surgery, Αθήνα 5–9 Σεπτεμβρίου 1988.

46. The bipedicle forehead flap in orofacial defects

C. MARTIS, E. VAIRAKTARIS, K. MARTIS, N. PAPADOGEORGAKIS, V. RAGOS.
Ανακοινώθηκε σαν Poster στο 9th Congress της European Association for Cranio–Maxillo–Facial Surgery, Αθήνα 5–9 Σεπτεμβρίου 1988.

47. Correction of hypoplastic middle third of the face

C. MARTIS, E. VAIRAKTARIS, N. PAPADOGEORGAKIS, K. MARTIS, B. MOUSTAFA.
Ανακοινώθηκε σαν Poster στο 9th Congress της European Association for Cranio–Maxillo–Facial Surgery, Αθήνα 5–9 Σεπτεμβρίου 1988.

48. Correction of assymetrical face

C. MARTIS, E. VAIRAKTARIS, P. ANASTASIADIS, K. MARTIS, I. SIDERIS.
Ανακοινώθηκε σαν Poster στο 9th Congress της European Association for Cranio–Maxillo–Facial Surgery, Αθήνα 5–9 Σεπτεμβρίου 1988.

49. Das Fissura Orbitalis Superior – Syndrom. Vortragen von 7 unserer Faelle

E. VAIRAKTARIS, CHR. MARTIS, M. MEZITIS, N. ZACHARIADES.
Ανακοινώθηκε στο συνέδριο της DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER MUND–, KIEFER – UND GESICHTSCHIRURGIE, ERLANGEN, Δυτ. Γερμανίας 21 – 25 Μαίου 1985.

50. Treatment of midfacial fractures using exocranical tractions device.

N. ZACHARIADES, M. MEZITIS, E. VAIRAKTARIS, D. PAPAVASSILIOU, I. PAPADIMITRIOU, D. ΤRIANTAFYLLOU, Ι. KOUNTOURIS.
Ανακοινώθηκε στο 9TH CONGRESS της INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MAXILLO–FACIAL SURGERY, THESSALONIKI, 4–7 Οκτωβρίου 1983.

51. Malignant pleomorphic adenoma. Case report and review of the Literature

N. ZACHARIADES, M. MEZITIS, E. VAIRAKTARIS, D. PAPAVASSILIOU, I. PAPADIMITRIOU, D. ΤRIANTAFYLLOU, Ι. KOUNTOURIS.
Ανακοινώθηκε στο 9TH CONGRESS της INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MAXILLO–FACIAL SURGERY, THESSALONIKI, 4–7 Oκτωβρίου 1983.

52. Adult respiratory distress syndrome

M. MEZITIS, E. VAIRAKTARIS, D. PAPAVASSILIOU, I.PAPADIMITRIOU, D.ΤRIANTAFYLLOU, Ι.KOUNTOURIS, N. ZACHARIADES.
Ανακοινώθηκε στο 9TH CONGRESS της INTERNATIONAL ΑSSOCIATON FOR MAXILLO–FACIAL SURGERY, THESSALONIKI, 4–7 Oκτωβρίου 1983.

-Εμφυτευματα Δοντιων Κατεχακη-Εμφυτευματα Δοντιων Εθνική Αμυνα-Εμφυτευματα Δοντιων Πανορμου-Εμφυτευματα Δοντιων Χολαργος-Εμφυτευματα Δοντιων Νομισματοκοπειο-Εμφυτευματα Δοντιων Αγια Παρασκευη-Εμφυτευματα Δοντιων Αμπελοκηποι-Εμφυτευματα Δοντιων Ιλισια-Εμφυτευματα Δοντιων Ερυθρος-Εμφυτευματα Δοντιων Μαρουσι-Εμφυτευματα Δοντιων Κηφισια-Εμφυτευματα Δοντιων Γουδι-Εμφυτευματα Δοντιων Αλεξανδρας-Εμφυτευματα Δοντιων Κηφισια -Εμφυτευματα Δοντιων Χαλανδρι-Εμφυτευματα Δοντιων Ψυχικο-Εμφυτευματα Δοντιων Κυπρος-Εμφυτευματα Δοντιων Λευκωσια -Εμφυτευματα Δοντιων Λεμεσος-Εμφυτευματα Δοντιων Λαρνακα-Εμφυτευματα Δοντιων Φιλοθεη-Εμφυτευματα Δοντιων Πατησια-Εμφυτευματα Δοντιων Αθηνα-Εμφυτευματα Δοντιων Ροδος-Εμφυτευματα Δοντιων Γλυφαδα-Εμφυτευματα Δοντιων Κολωνακι Εμφυτευματα Δοντιων Αλιμος-Εμφυτευματα Δοντιων Ελληνικο-Εμφυτευματα Δοντιων Αργυρουπολη-Εμφυτευματα Δοντιων Βαρη- Εμφυτευματα Δοντιων Βουλα-Εμφυτευματα Δοντιων Βουλιαγμενη-Εμφυτευματα Δοντιων Ηλιουπολη Εμφυτευματα Δοντιων Βαρκιζα-Εμφυτευματα Δοντιων Γαλατσι-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Υγεια-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Νοσοκομειο Υγεια-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Ιατρικο Κεντρο-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Mediterraneo