Κεφάλαια σε Βιβλία

18 Μαΐου 2020

 

1. «Sofortbelastung – Άμεση Φόρτιση Εμφυτευμάτων», (σελ. 18 – 44)

NKENKE,VAIRAKTARIS, NEUKAM

Βιβλίο: ΙMPLANTOLOGIE UNTER SCHWIERIGEN UMSTÄNDEN – Εμφυτεύματα σε δύσκολες περιπτώσεις.

NEUKAM FW, WILTFANG J, WICHMANN M.

Springer Verlag, Stuttgart – New York, 2007.

 

2. «Systemerkrankungen und andere Einflussfaktoren auf den Erfolg implantologischer Versorgungen – Νοσήματα και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των Εμφυτευμάτων», (σελ. 124 – 140)

NKENKE E, VAIRAKTARIS E, NEUKAM FW

Βιβλίο: ΙMPLANTOLOGIE UNTER SCHWIERIGEN UMSTÄNDEN – Εμφυτεύματα σε δύσκολες περιπτώσεις.

NEUKAM FW, WILTFANG J, WICHMANN M.

Springer Verlag, Stuttgart – New York, 2007.

 

3. «Diabetes increases risk for oral carcinogenesis by reduction of cell adhesion and induction of cell proliferation. An animal model study»,

YAPIJAKIS C, VAIRAKTARIS E

Βιβλίο: ONCOGENE PROTEINS: STRUCTURE, FUNCTIONS and ANALYSES.

MURPHY PB, CLARKE JR.

Nova Science Publishers, Inc., USA, 2008.

 

4. «Γναθοπροσωπικός Χειρουργικός Ασθενής. Προεγχειρητική Εκτίμηση και Μετεγχειρητικές Επιπλοκές» (σελ. 355 – 397)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ.

Βιβλίο ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ( Κεφάλαιο 30).

 

5. «Τραύμα του Προσώπου – Γενική προσέγγιση» (σελ. 3 – 32)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 1). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

6. «Κατάγματα του Προσώπου» (σελ. 33 – 108)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 2). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

7. «Κλινική και Ακτινογραφική Αξιολόγηση της Αισθητικής του Προσώπου» (σελ. 109 – 120)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Π. ΚΑΙΣΑΡΗΣ, Π. ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 3). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

8. «Ορθογναθική χειρουργική» (σελ. 121 – 170).

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Π. ΚΑΙΣΑΡΗΣ, N. SCHWENZER.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 4). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

9. «Σχιστίες Χειλεογναθοϋπερώιες. Κλινική Εικόνα και Παθολογική Ανατομία» (σελ. 203 – 224).

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, N. SCHWENZER.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 8). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

10. «Αποκατάσταση των Σχιστιών» (σελ. 225 – 288).

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, N. SCHWENZER.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 9). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

11. «Διορθωτικές Επεμβάσεις Μετά από την Αρχική Σύγκλιση των Σχιστιών κατά την Ανάπτυξη και μετά την Ολοκλήρωση της» (σελ. 289 – 318).

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, N. SCHWENZER.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 10). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

12. «Μη Νεοπλασματικές Νόσοι και Καλοήθεις Όγκοι των Σιελογόνων Αδένων» (σελ. 411 – 438)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Κ. ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ, Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, Σ. ΔΕΡΚΑ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 16). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

13. «Μοριακή  Βιολογία του Καρκινικού Στόματος» (σελ. 439 – 446)

Χ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ, Α. ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 17). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

14. «Γενετική του Καρκινικού Στόματος» (σελ. 447 – 452)

Χ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ, Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 18). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

15. «Ο Διαβήτης ως Προδιαθεσικός Παράγοντας για τον Καρκίνο του Στόματος» (σελ. 453 – 458)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Χ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ, Σ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ, Ε. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 19). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

16. «Ταξινόμηση και Σταδιοποίηση των Κακοήθων Όγκων» (σελ. 459 – 470)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ, Θ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 20). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

17. «Κακοήθεις Όγκοι των Σιελογόνων Αδένων» (σελ. 529 – 548)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Κ. ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ, Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, Σ. ΔΕΡΚΑ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 23). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

18. «Χειρουργική Ανατομία Προσώπου – Τραχήλου» (σελ. 567 – 620)

Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Θ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ, Σ. ΔΕΡΚΑ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 26). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

19. «Χειρουργική Καλοήθων Όγκων Στόματος και Ιγμορείου» (σελ. 621 – 648)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, Σ. ΔΕΡΚΑ, Ν. ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 27). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

20. «Η Χειρουργική των Σιελογόνων Αδένων» (σελ. 655 – 668)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σ. ΔΕΡΚΑ, Κ. ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 29). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

21. «Χειρουργική του Καρκίνου του Στόματος, του Στοματοφάρυγγα και του Ιγμορείου» (σελ. 669 – 778)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 30). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

22. «Αποκατάσταση Εκτεταμένων Γναθοπροσωπικών Ελλειμμάτων με Μικροχειρουργική» (σελ. 797 – 812)

Ε. ΝΚΕΝΚΕ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Χ. ΠΕΡΙΣΑΝΙΔΗΣ, F. W. NEUKAM, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Κ. ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 32). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

23. «Τοπικοί, Περιοχικοί και Απομακρυσμένοι Κρημνοί στη Χειρουργική Όγκων Δέρματος του Προσώπου» (σελ. 813 – 916)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ, Δ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 33). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

24. «Χειρουργική της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης» (σελ. 937 – 952)

Ε. ΝΚΕΝΚΕ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Χ. ΠΕΡΙΣΑΝΙΔΗΣ, Ε. NEUKAM.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 36). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

25. «Κύστεις των Γνάθων και των Μαλακών Μορίων του Τραχήλου» (σελ. 953 – 972)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Κ. ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ, Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, Σ. ΔΕΡΚΑ

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 37). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

26. «Τραχηλοπροσωπικές Λοιμώξεις» (σελ. 981 – 994)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σ. ΔΕΡΚΑ, Κ. ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 39). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

27. «Χειρουργική Στόματος» (σελ. 995 – 1016)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Η. ΙΩΑΝΝΟΥ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σ. ΔΕΡΚΑ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 40). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

28. «Εμφυτεύματα»

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σ. ΔΕΡΚΑ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 46). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

29. «Βλεφαροπλαστική» (σελ. 1189 – 1200)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 50). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

30. «Ανύψωση του Προσώπου (Face Lift)» (σελ. 1201 – 1214)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 51). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

 

31. «Ρινοπλαστική» (σελ. 1215 – 1284)

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ, W. GUBISCH.

Βιβλίο ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ των Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, N. SCHWENZER, F.W. NEUKAM (Κεφάλαιο 52). Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2018.

-Εμφυτευματα Δοντιων Κατεχακη-Εμφυτευματα Δοντιων Εθνική Αμυνα-Εμφυτευματα Δοντιων Πανορμου-Εμφυτευματα Δοντιων Χολαργος-Εμφυτευματα Δοντιων Νομισματοκοπειο-Εμφυτευματα Δοντιων Αγια Παρασκευη-Εμφυτευματα Δοντιων Αμπελοκηποι-Εμφυτευματα Δοντιων Ιλισια-Εμφυτευματα Δοντιων Ερυθρος-Εμφυτευματα Δοντιων Μαρουσι-Εμφυτευματα Δοντιων Κηφισια-Εμφυτευματα Δοντιων Γουδι-Εμφυτευματα Δοντιων Αλεξανδρας-Εμφυτευματα Δοντιων Κηφισια -Εμφυτευματα Δοντιων Χαλανδρι-Εμφυτευματα Δοντιων Ψυχικο-Εμφυτευματα Δοντιων Κυπρος-Εμφυτευματα Δοντιων Λευκωσια -Εμφυτευματα Δοντιων Λεμεσος-Εμφυτευματα Δοντιων Λαρνακα-Εμφυτευματα Δοντιων Φιλοθεη-Εμφυτευματα Δοντιων Πατησια-Εμφυτευματα Δοντιων Αθηνα-Εμφυτευματα Δοντιων Ροδος-Εμφυτευματα Δοντιων Γλυφαδα-Εμφυτευματα Δοντιων Κολωνακι Εμφυτευματα Δοντιων Αλιμος-Εμφυτευματα Δοντιων Ελληνικο-Εμφυτευματα Δοντιων Αργυρουπολη-Εμφυτευματα Δοντιων Βαρη- Εμφυτευματα Δοντιων Βουλα-Εμφυτευματα Δοντιων Βουλιαγμενη-Εμφυτευματα Δοντιων Ηλιουπολη Εμφυτευματα Δοντιων Βαρκιζα-Εμφυτευματα Δοντιων Γαλατσι-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Υγεια-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Νοσοκομειο Υγεια-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Ιατρικο Κεντρο-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Mediterraneo