Ελληνικά Συνέδρια (146)

27 Απριλίου 2020

1. “Γενετική μελέτη της συμβολής 31 πολυμορφισμών σε γονίδια παραγόντων που σχετίζονται με αγγειογένεση, φλεγμονή και θρόμβωση στον καρκίνο του στόματος”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Χ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ, Α. ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ, Ζ. ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ, Σ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ, Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ, Ε. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στα πλαίσια του 4ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 1–2 Ιουνίου 2007.

2. “Πειραματική μελέτη των μοριακών μηχανισμών της σταδιακής καρκινογένεσης στο στόμα”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Χ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ, Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, Σ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ, Δ. ΠΕΡΡΕΑ, Ι. ΔΟΝΤΑ, Ε. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στα πλαίσια του 4ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 1–2 Ιουνίου 2007.

3. “Μοριακή γενετική της προδιάθεσης για ανάπτυξη καρκίνου του στόματος”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Χ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ, Ζ. ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ, Α. ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ, Σ. ΔΕΡΚΑ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ E. NKENKE, P. KESSLER, F.W. NEUKAM.

Ανακοινώθηκε στα πλαίσια του 3ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 12–13 Μαΐου 2006.

4. “Πειραματική μελέτη του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της απόπτωσης σε στάδια της ογκογένεσης στο στόμα”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΔΕΡΚΑ, Λ. ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ, Χ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ, Σ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ, Α. ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ, Α. ΛΑΖΑΡΗΣ, Δ. ΠΕΡΡΕΑ, Ι. ΔΟΝΤΑ, Ε. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στα πλαίσια του 3ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 12–13 Μαΐου 2006.

5. “Κρανιοπροσωπική Χειρουργική”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Διάλεξη στα πλαίσια του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου και International Symposium Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, Αθήνα, 9–12 Μαρτίου 2006.

6. “Περίπωση ασθενούς με σεξουαλική διαταραχή, πνευματική καθυστέρηση και χαρακτηριστικό προσωπείο στο πλαίσιο του σύνδρομου Cohen”.

Χ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ, Ν. ΒΑΪΔΑΚΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Κ. ΚΟΛΛΙΑΣ. Ανακοινώθηκε στα πλαίσια του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχιατρικής, Αθήνα, 4–8 Μαΐου 2006.

7. “Ανίχνευση και τυποποίηση του ιού του ανθρώπινου θηλώματος (HPV) σε ομάδες ασθενών με κλινικά ευρήματα πιθανής λοίμωξης”.

Χ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ.

Ανακοινώθηκε στα πλαίσια του 2oυ Διεταιρικού Αντικαρκινικού Συνεδρίου, Αθήνα, 17–20 Μαρτίου 2005.

8. “Διερεύνηση της συμβολής μεταλλαγμένων θρομβοφιλικών γονιδίων στην ανάπτυξη καρκίνου του στόματος”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Χ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ, Α. ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ, Ζ. ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ, J. WILTFANG, J RIES, F.W. NEUKAM.

Ανακοινώθηκε στα πλαίσια του 2oυ Διεταιρικού Αντικαρκινικού Συνεδρίου, Αθήνα, 17–20 Μαρτίου 2005.

9. “Δημιουργία πειραματικού μοντέλου σταδιακής ογκογένεσης στο στόμα. Μελέτη της συνεισφοράς ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, Σ. ΔΕΡΚΑ, Π. ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗ, Α. ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. Σ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ, Δ. ΠΕΡΡΕΑ, Ν. ΚΑΒΑΤΖΑΣ, Ι. ΔΟΝΤΑ, Χ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ, Ε. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στα πλαίσια του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 25–27 Νοεμβρίου 2005.

10. “Συσχέτιση μεταλλαγμένων θρομβοφιλικών γονιδίων με κληρονομική προδιάθεση για καρκίνο του στόματος”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Χ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ, Σ. ΔΕΡΚΑ, Α. ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ, Ζ. ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ, J. WILTFANG, J. RIES, F.W. NEUKAM.

Ανακοινώθηκε στα πλαίσια του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 25–27 Νοεμβρίου 2005.

11. “Αντιπαραθέσεις στο σχέδιο θεραπείας των σχιστιών”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Ανακοινώθηκε στα πλαίσια του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα 29 – 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2002.

12. “Γναθοπροσωπική Χειρουργική στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Εισήγηση στα πλαίσια Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογνα–θοπροσωπικής Χειρουργικής, με θέμα «Γναθοχειρουργική στην Ελλάδα, 2001» που έγινε στην Αθήνα το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2001.

13. “Ρινοηθμοειδικά κατάγματα”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Ανακοινώθηκε στις Ημέρες Ανανήψεως, Τραύμα στη νέα χιλιετία, που έγινε στην Αθήνα (Divani Caravel Hotel) στις 8 – 9 Ιουνίου 2001.

14. “Κατάγματα εδάφους του οφθαλμικού κόγχου (Blow out)”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Ανακοινώθηκε στις Ημέρες Ανανήψεως, Τραύμα στη νέα χιλιετία, που έγινε στην Αθήνα (Divani Caravel Hotel) στις 8 – 9 Ιουνίου 2001.

15. “Απώτερες διορθωτικές επεμβάσεις”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Εισήγηση σε Στρογγυλό Τραπέζι στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στη Θεσσαλονίκη 23 – 25 Νοεμβρίου 2001.

16. “Η σύγχρονη Γναθοπροσωπική Χειρουργική”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Εισήγηση στα πλαίσια του κύκλου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στα Ιωάννινα το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2000.

17. “Σιαλαδενώσεις. Μία ασυνήθης κατηγορία παθήσεων των σιελογόνων αδένων”.

Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Aνακοινώθηκε στη ΛΕ΄ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδο, που έγινε στη Μυτιλήνη 7 – 10 Σεπτεμβρίου 2000.

18. “Ενδείξεις χρήσης οδοντικών εμφυτευμάτων σε μειονεκτικό οστικό υπόστρωμα”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Σ. ΔΕΡΚΑ.

Aνακοινώθηκε στη ΛΕ΄ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδο, που έγινε στη Μυτιλήνη 7 – 10 Σεπτεμβρίου 2000.

19. “Μεταστατικό μελάνωμα προσώπου. Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση”.

Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, που έγινε 18 – 22 Νοεμβρίου 2000.

20. “Επιπτώσεις από τη χρήση κοκαΐνης στο στόμα και τη μύτη”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Ανακοινώθηκε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα 1 – 3 Δεκεμβρίου 2000.

21. “Ο ρόλος της μύτης στην εμφάνισή μας”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Εισήγηση σε Στρογγυλό Τραπέζι. Ανακοινώθηκε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 1 – 3 Δεκεμβρίου 2000.

22. “Επιλογή της τομής προσπέλασης για κατάγματα του ζυγωματικού συμπλέγματος βάσει της αισθητικής τους απόδοσης”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Ανακοινώθηκε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα 1 – 3 Δεκεμβρίου 2000.

23. “Οστεοπλαστική σε ασθενείς με σχιστία”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, N. SCHENZER.

Ανακοινώθηκε στο 37ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, που έγινε στη Θεσσαλονίκη (Macedonia Palace) 28 – 30 Μαΐου 1999.

24. “Συγκριτική αξιολόγηση χειρουργικών τεχνικών και μοσχευματικών υλικών στη βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σ. Γ. Π. Χειρουργικής, Αθήνα 1999.

25. “Ρινοπλαστική σε ασθενείς με σχιστία. Θεραπευτική πρόκληση σε ένα σύνθετο πρόβλημα”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 18ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 24 – 27 Οκτωβρίου 1998.

26. “Θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση των καταγμάτων του οφθαλμικού κόγχου”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Α. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ, Β. ΡΑΓΚΟΣ.

Ανακοινώθηκε στο 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Hilton) 7–11 Μαϊου 1996.

27. “Στοματορρινικές επικοινωνίες. Ενδείξεις χειρουργικών τεχνικών σύγλεισης”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Α. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ, Β. ΡΑΓΚΟΣ.

Ανακοινώθηκε στο 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Hilton) 7–11 Μαϊου 1996.

28. “Αποκατάσταση ατροφικής άνω γνάθου με λαγώνιο αυτομόσχευμα και ταυτόχρονη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΔΕΡΚΑ, Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ,Ε. ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ, Α. ΑΡΤΕΜΗ.

Ανακοινώθηκε στο 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Hilton) 7–11 Μαϊου 1996.

29. “Κακοήθεις όγκοι των σιελογόνων αδένων–θεραπευτική προσέγγιση”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματο–Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Intercontinental) 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1996.

30. “Πλαστική διόρθωση της πλάγιας όψης του προσώπου”.

N.SCHWENZER, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματο–Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Intercontinental) 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1996.

31. “Διόρθωση της ασυμμετρίας του προσώπου με επένθετα χόνδινα αλλομοσχεύματα”.

Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματο–Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Intercontinental) 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1996.

32. “Κακώσεις σπλαχνικού κρανίου”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Στρογγυλό Τραπέζι: «Τι νεώτερο στο Τραύμα» στα πλαίσια του 17ου Συμποσίου Ημέρες Ανάνηψης με θέμα “Πολυτραυματίας”, που έγινε στην Αθήνα (Ευγενίδειο Ιδρυμα) 26 – 27 Μαϊου 1995.

33. “Στοματορρινικές επικοινωνίες. Ενδείξεις χειρουργικών τεχνικών σύγκλεισης”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Α. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ, Β. ΡΑΓΚΟΣ.

Ανακοινώθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Στοματο–Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Intercontinental) 24–26 Νοεμβρίου 1995.

34. “O ρόλος της σιελογραφίας στη διαγνωστική προσέγγιση νόσων των μειζόνων σιελογόνων αδένων”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Γ.ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ, Α. ΑΡΤΕΜΗ.

Ανακοινώθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Στοματο – Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα (Hotel Intercontinental) 24–26 Νοεμβρίου 1995.

35. “Θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση των καταγμάτων του οφθαλμικού κόγχου”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Α. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ, Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Α.ΑΡΤΕΜΗ.

Ανακοινώθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Στοματο–Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Intercontinental) 24–26 Νοεμβρίου 1995.

36. “Κατάγματα του μετωπιαίου οστού. Θεραπευτική αντιμετώπιση”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Α. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ, Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ..

Ανακοινώθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Στοματο–Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Intercontinental) 24–26 Νοεμβρίου 1995.

37. “Θεραπευτική αντιμετώπιση των σχιστιών”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Στρογγυλό Τραπέζι:” Η Χειρουργική των συνδρόμων και των οδοντογναθικών ανωμαλιών στην παιδική και εφηβική ηλικία”.

Ανακοινώθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Στοματο–Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Intercontinental) 24–26 Νοεμβρίου 1995.

38. “Αποκατάσταση Ατροφικής Ανω Γνάθου με λαγόνιο αυτομόσχευμα και ταυτόχρονη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΔΕΡΚΑ, Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Caravel), 14–16 Δεκεμβρίου 1995).

39. “Σχέδιο θεραπείας για την αντιμετώπιση των σχιστιών”.

N.SCHWENZER, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματο–Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Intercontinental) 2–4 Δεκεμβρίου 1994.

40. “Χειρουργικές τεχνικές για την αποκατάσταση δερματικών αλλοιώσεων του προσώπου”.

Ν. SCHWENZER, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματο–Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Intercontinental) 2–4 Δεκεμβρίου 1994.

41. “Αποκατάσταση ελλείματος άνω γνάθου με λαγόνιο αυτομόσχευμα, ανύψωση εδάφους ιγμορείου και ταυτόχρονη τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματο–Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα, (Ευγενίδειο Ιδρυμα), 19 – 21 Νοεμβρίου 1993.

42. “Περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμα. Παρουσίαση ασυνήθιστης περίπτωσης” .

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ.ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ, Γ.ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Β.ΡΑΓΚΟΣ.

Ανακοινώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματο–Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα, (Ευγενίδιο Ιδρυμα), 19 – 21 Νοεμβρίου 1993.

43. “Ρινοπλαστική”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ.ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Χ.ΜΑΡΤΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματο–Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα, (Ευγενίδειο Ιδρυμα), 19 – 21 Νοεμβρίου 1993.

44. “Αίτια αποτυχίας των μεταφερομένων κρημνών για αποκατάσταση ελλειμμάτων στην γναθοπροσωπική χώρα”.

Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Β.ΡΑΓΚΟΣ

Ανακοινώθηκε στο 14ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 29,30,31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 1992.

45. “Η αποκατάσταση στον καρκίνο της άνω γνάθου”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Εισήγηση: Πραγματοποιήθηκε στο Επιστημονικό Διήμερο Γναθοχειρουργικής με θέμα “Τελευταίες εξελίξεις στη Γναθοπροσωπική Αποκατάσταση”, που έγινε στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” 21–22 Νοεμβρίου 1992.

46. “Αιτιοπαθογένεια και αντιμετώπιση 518 ασθενών με κατάγματα του σπλαχνικού κρανίου την τελευταία πενταετία”.

Ν.ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ.ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Μ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ.ΜΑΡΤΗΣ.

Ανακοινώθηκε στη ΚΣΤ’ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδο που έγινε στη Λαμία 1–4 Σεπτεμβρίου 1991.

47. “Χειρουργική διόρθωση γναθοπροσωπικών ανωμαλιών”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Εισήγηση: Πραγματοποιήθηκε στην Επετειακή Ημερίδα της Γναθοχειρουργικής στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” στις 7 Δεκεμβρίου 1991.

48. “H χειρουργική εξαγωγή του εγκλείστου κυνόδοντα της άνω γνάθου”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε σαν Video στο 10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στη Κέρκυρα 24–27 Οκτωβρίου 1990.

49. “Aντιμετώπιση υπογνάθιου αποστήματος οδοντογενούς αιτιολογίας με εξωστοματική διάνοιξη – παροχέτευση”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε σαν Video στο 10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στην Κέρκυρα 24–27 Οκτωβρίου 1990.

50. “Αυτομετάγγιση σε γναθοχειρουργικούς ασθενείς”

Μ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. ΙΑΤΡΟΥ, Γ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στην Κέρκυρα 24–27 Οκτωβρίου 1990.

51. “Χειρουργική αφαίρεση μικρών όγκων του στόματος με τοπική αναισθησία”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε σαν Video στο 10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στην Κέρκυρα 24–27 Οκτωβρίου 1990.

52. “Ακρορριζεκτομή και ανάστροφη έμφραξη οπίσθιων δοντιών”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε σαν Video στο 10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στην Κέρκυρα 24–27 Οκτωβρίου 1990.

53. “Αμφιγναθικές επεμβάσεις στην αποκατάσταση γναθοπροσωπικών δυσμορφιών”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν.ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Θ.ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Β.ΡΑΓΚΟΣ, Χ.ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο V Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο που έγινε στο Ρέθυμνο 15–18 Νοεμβρίου 1990.

54. “Δερματικοί και μυοδερματικοί κρημνοί στην αποκατάσταση χειρουργικών ή τραυματικών ελλειμάτων της γναθοπροσωπικής χώρας”

Ν.ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Π.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Κ.ΜΑΡΤΗ, Χ.ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο V Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο που έγινε στο Ρέθυμνο 15–18 Νοεμβρίου 1990.

55. “Ενδοστοματικοί μικτοί όγκοι”

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ, Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1990.

56. “Σάρκωμα Kaposi του άνω χείλους”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Δ. ΠΡΙΦΤΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1990.

57. “Ιστιοκυττάρωση: παρουσίαση περιπτώσεών μας”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1990.

58. “Σύνδρομο βελονοειδούς απόφυσης: αναφορά μιας περίπτωσης”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1990.

59. “Η πρόσθια κάτω οδοντοφατνιακή οστεοτομία: παρουσίαση περιπτώσεών μας”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1990.

60. “Μετατραυματικές οστεοτομίες στις γνάθους”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1990.

61. “Η χρήση μίνι–πλακών οστεοσύνθεσης στην ορθογναθική χειρουργική”

Ι. ΙΑΤΡΟΥ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1990.

62. “Χειρουργική διόρθωση αμφιπρογναθισμού: παρουσίαση περιπτώσεών μας”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1990.

63. “Le Fort II οστεοτομία σε κλειδοκρανιακή δυσόστωση”.

Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1990.

64. “Ορθογναθικές επεμβάσεις στο σώμα της κάτω γνάθου”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Στρογγυλή Τράπεζα: Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1990.

65. “Χειρουργική αφαίρεση όγκων της μαλθακής υπερώας”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ι. ΙΑΤΡΟΥ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Θ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1990.

66. “Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του βλεννογόνου της παρειάς”.

Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ι. ΙΑΤΡΟΥ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1990.

67. “Ολικός έκτοπος θυρεοειδής εντοπισμένος στη γλώσσα”

Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ

Ανακοινώθηκε στην Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθο–προσωπικής Χειρουργικής στο Δώμα του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” στις 29 Μαρτίου 1989.

68. “Αδαμαντινοβλάστωμα. Παρουσίαση περιπτώσεών μας”

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ Ε. Γ.

Ανακοινώθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη 27–30 Σεπτεμβρίου 1989.

69. “Σηπτική Οστεομυελίτιδα των γνάθων. Παρουσίαση περιπτώσεών μας”

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη 27–30 Σεπτεμβρίου 1989.

70. “Χειρουργική αντιμετώπιση συνυπάρχοντος υπογναθισμού της άνω γνάθου και προγναθισμού της κάτω”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ι. ΙΑΤΡΟΥ, Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε σαν Video στο 9ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη 27–30 Σεπτεμβρίου 1989.

71. “Μετατραυματικές οστεοτομίες των γνάθων”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη 27–30 Σεπτεμβρίου 1989.

Η εργασία αυτή εμπλουτισμένη και με άλλες περιπτώσεις (Ανακ. 108) δημοσιεύθηκε στα Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 37,35–45, 1993 (Δημ. 42).

72. “Στοματοκολπική επικοινωνία. Χειρουργική αποκατάσταση”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Α. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε σαν Video στο 9ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη 27–30 Σεπτεμβρίου 1989.

73. “Χειρουργική εξαγωγή οριζοντιωμένου εγκλείστου σωφρονιστήρα της κάτω γνάθου”

Θ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ Ε. Γ.

Ανακοινώθηκε σαν Video στο 9ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη 27–30 Σεπτεμβρίου 1989.

74. “Χειρουργική αφαίρεση εκτεταμένης κύστης με ακρορριζεκτομές των σχετιζόμενων δοντιών”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε σαν Video στο 9ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη 27–30 Σεπτεμβρίου 1989.

75. “Μεταστατικοί όγκοι στο στόμα και τους γύρω ιστούς”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Φ. ΚΟΥΜΟΥΡΑ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Σ. ΜΑΡΚΑΚΗ

Ανακοινώθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη 27–30 Σεπτεμβρίου 1989.

76. “Τραυματική Κύστη. Παρουσίαση περιπτώσεών μας”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη 27–30 Σεπτεμβρίου 1989.

77. “Τοξοπλάσμωση. Παρουσίαση περίπτωσης μας”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Β.ΡΑΓΚΟΣ, Ζ. ΡΙΚΚΟ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 24–26 Νοεμβρίου 1989.

78. “Πνευμονικό απόστημα σαν επιπλοκή οξέος οδοντοφατνιακού”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Δ. ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 24–26 Νοεμβρίου 1989.

79. “Ενδείξεις τραχειοστομίας σε ασθενείς με γναθοχειρουργικό πρόβλημα”

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Κ. ΜΑΡΤΗ

Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 24–26 Νοεμβρίου 1989.

80. “Σαρκοείδωση. Παρουσίαση περίπτωσής μας”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Δ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 24–26 Νοεμβρίου 1989.

81. “Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση καταγμάτων γναθοπροσωπικής χώρας”

Ι. ΙΑΤΡΟΥ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 24–26 Νοεμβρίου 1989.

82. “Αμφιγναθικές επεμβάσεις για τη διόρθωση οδοντογναθικών ανωμαλιών”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Στρογγυλή Τράπεζα: Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 24–26 Νοεμβρίου 1989.

83. “Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη θεραπεία του καρκίνου της στοματο–γναθικής χώρας”.

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ι. ΙΑΤΡΟΥ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 24–26 Νοεμβρίου 1989.

84. “Τραχηλοπροσωπικές διογκώσεις. Ενα κλινικό–διαγνωστικό πρόβλημα”

Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Θ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ, Λ. ΓΚΙΚΟΝΤΗΣ, Κ.

Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 24–26 Νοεμβρίου 1989.

85. “Φυματική λεμφαδενίτιδα του τραχήλου. Παρουσίαση περιπτώσεών μας”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ, Ε. ΜΑΝΙΑΤΗ

Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 24–26 Νοεμβρίου 1989.

86. “Μη οστεοποιό ίνωμα. Παρουσίαση περίπτωσής μας”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, X. ΚΟΥΒΙΔΟΥ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 24–26 Νοεμβρίου 1989.

87. “Οστεοειδές Οστέωμα. Παρουσίαση περίπτωσής μας”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Α. ΤΑΣΣΙΔΟΥ, Κ. ΜΑΡΤΗ

Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 24–26 Νοεμβρίου 1989.

88. “Η ενδο– και εξωστοματική χρήση του μετωπιαίου κρημνού στην αποκατάσταση ελλείμματος μετά ολική ημιδιέκπριση της άνω γνάθου και εξόρυξη του οφθαλμού”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Γ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΡΑΓΚΟΣ

Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 24–26 Νοεμβρίου 1989.

89. “Τμηματικές επεμβάσεις στην ορθογναθική χειρουργική”

Κ. ΜΑΡΤΗ, Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 19ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο, Αγ. Μηνάς Χαλκίδος, 29 Απριλίου μέχρι 1 Μαίου 1988.

90. “Η χρήση του μείζονα θωρακικού κρημνού στην αποκατάσταση ελλειμμάτων της γναθοπροσωπικής χώρας”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο XVI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 1–5 Οκτωβρίου 1988.

91. “Χειρουργική διόρθωση της υποπλασίας του μέσου τριτημορίου του προσώπου”

Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ. ΜΑΡΤΗ

Ανακοινώθηκε στο XVI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα 1–5 Οκτωβρίου 1988.

92. “Ασυμμετρία του προσώπου. Χειρουργική διόρθωση”

Κ. ΜΑΡΤΗ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο XVI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, που έγινε στην Αθήνα 1–5 Οκτωβρίου 1988.

93. “Η σημασία του στοματογναθικού συστήματος στην υγεία. Διάγνωση αθλητικών κακώσεων του σπλαχνικού κρανίου”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής Αθλητών, Αθήνα 6–9 Οκτωβρίου 1988.

94. “Εκτεταμένο Λεμφαγγείωμα. Χειρουργική αντιμετώπιση”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Ανακοινώθηκε στο Ε’ Πανελλήνιο Οδοντοστοματολογικό Συνέδριο, ΚΒ’ Σύνοδος, Χίλτον, 11 – 14 Ιουνίου 1987.

95. “Αμφιγναθικές επεμβάσεις στην ασυμμετρία του προσώπου”

Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο Ε’ Πανελλήνιο Οδοντοστοματολογικό Συνέδριο, ΚΒΧΣύνοδος, Αθήνα, 11 – 14 Ιουνίου 1987.

96. “Τραχηλοπροσωπική ακτινομυκητίαση. Αναφορά περιπτώσεων”

Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Κ. ΜΑΡΤΗ, Θ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ

Ανακοινώθηκε στο Ε’ Πανελλήνιο Οδοντοστοματολογικό Συνέδριο, ΚΒΧΣύνοδος, Αθήνα, 11 – 14 Ιουνίου 1987.

97. “Αμφίπλευρη προσπέλαση σε καρκίνο της άνω γνάθου”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ. ΜΑΡΤΗ, Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Ανακοινώθηκε στο Ε’ Πανελλήνιο Οδοντοστοματολογικό Συνέδριο, ΚΒΧΣύνοδος, Αθήνα, 11–14 Ιουνίου 1987.

98. “Νευροίνωμα στην υπερώα. Παρουσίαση μιας περίπτωσης”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ

Ανακοινώθηκε στο Ε’ Πανελλήνιο Οδοντοστοματολογικό Συνέδριο, ΚΒΧΣύνοδος, Αθήνα, 11 – 14 Ιουνίου 1987.

99. “Η χρήση του μείζονα θωρακικού μυός στην αποκατάσταση ελλειμμάτων της γναθοπροσωπικής χώρας”

Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ, Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ

Ανακοινώθηκε σαν Video στο 7ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 7 – 10 Οκτωβρίου 1987.

100. “Εγχειρητική της ριζικής τραχηλικής εκσκαφής”

Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Ανακοινώθηκε σαν Video στο 7ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 7–10 Οκτωβρίου 1987.

101. “Η περικαψική εκτομή σε όγκους της παρωτίδας”

Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ι. ΙΑΤΡΟΥ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Ανακοινώθηκε σαν Video στο 7ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 7–10 Οκτωβρίου 1987.

102. “Ορθογναθικές επεμβάσεις σε μερικά νωδούς ασθενείς”

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ι. ΙΑΤΡΟΥ, Κ. ΜΑΡΤΗ, Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 7 – 10 Οκτωβρίου 1987.

103. “Μελάνωμα – Αναφορά τριών περιπτώσεων”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ι. ΙΑΤΡΟΥ, Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Ι. ΠΕΤΡΑΚΗ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 7–10 Οκτωβρίου 1987.

104. “Κάταγμα του οφθαλμικού κόγχου”

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 4ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 12–15 Νοεμβρίου 1987.

105. “Μια νέα τεχνική ακινητοποίησης στην πρόσθια κάτω γναθική οστεοτομία”

Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Κ. ΜΑΡΤΗ

Ανακοινώθηκε στην ΚΑ’ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Λεπτοκαρυά Πιερίας, 11 – 14 Σεπτεμβρίου 1986.

106. “Η χειρουργική διόρθωση της χασμοδοντίας”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Α. ΜΟΥΣΤΑΦΑ, Χ. ΜΑΡΤΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ηράκλειο Κρήτης 29 Οκτώβρη – 1 Νοεμβρίου 1986.

107. “Κατάγματα των κονδύλων της κάτω γνάθου σε ενήλικες”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Ν. ΚΑΦΟΥΣΙΑ–ΣΚΟΥΡΑ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ηράκλειο Κρήτης, 29 Οκτώβρη – 1 Νοεμβρίου 1986.

108. “Ο προβληματισμός της εξαγωγής του δοντιού που βρίσκεται στη γραμμή του κατάγματος. Ανάλυση 119 παρόμοιων περιπτώσεων”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Ε. ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Ανακοινώθηκε στην 4η Πανελλήνια Γναθοχειρουργική Σύνοδο, Αθήνα 21 – 22 Νοεμβρίου 1986.

109. “Οξεία λευχαιμία με πρώιμη εντόπιση στο στόμα”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ι. ΙΑΤΡΟΥ, Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Ανακοινώθηκε στην 4η Πανελλήνια Γναθοχειρουργική Σύνοδο, Αθήνα 21–22 Νοεμβρίου 1986.

110. “Χειρουργική του καρκίνου του χείλους και της άνω γνάθου”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Στρογγύλη Τράπεζα: “Το καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας” στην 4η Πανελλήνια Γναθοχειρουργική Σύνοδο, Αθήνα 21–22 Νοεμβρίου 1986.

111. “Σύνδρομο της κορυφής του οφθαλμικού κόγχου”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ανακοινώθηκε στην 4η Πανελλήνια Γναθοχειρουργική Σύνοδο, Αθήνα 21 – 22 Νοεμβρίου 1986.

112. “Οστεοσάρκωμα χονδροβλαστικού τύπου”

Ι. ΙΑΤΡΟΥ, ΠΛ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Κ. ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΚΗΣ, Α. MUSTAFA

Ανακοινώθηκε στην 4η Πανελλήνια Γναθοχειρουργική Σύνοδο, Αθήνα 21 – 22 Νοεμβρίου 1986.

113. “Πρόσθια άνω γναθική οστεοτομία σε ασθενείς με οπίσθια νωδότητα”

Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Κ. ΜΑΡΤΗ

Ανακοινώθηκε στην 4η Πανελλήνια Γναθοχειρουργική Σύνοδο, Αθήνα 21 – 22 Νοεμβρίου 1986.

114. “Xειρουργική αντιμετώπιση του αμφιπρογναθισμού”

Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Κ. ΜΑΡΤΗ

Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας, Μεσολόγγι, 17 – 19 Μαίου 1985.

115. “Επισκληρίδιο αιμάτωμα σαν επιπλοκή ανάταξης ζυγωματικού οστού”

Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Ανακοινώθηκε στο Ε’ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λευκωσία, 24 – 27 Οκτωβρίου 1985.

116. “Λαρυγγική ανεπάρκεια και κατάγματα του σπλαχνικού κρανίου”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Ανακοινώθηκε στο Ε’ Πανελλήνιο, Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λευκωσία, 24 – 27 Οκτωβρίου 1985.

117. “Μεσοθωρακίτις και περικαρδίτις σαν επιπλοκή οξέος οδοντοφατνιακού αποστήματος”

Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Π. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Ανακοινώθηκε στο Ε’ Πανελλήνιο Συνέδριο, Λευκωσία, 24 – 27 Οκτωβρίου 1985.

118. “Μυοδερματικοί κρημνοί στη χειρουργική του στοματικού καρκίνου”

Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ι. ΙΑΤΡΟΥ

Ανακοινώθηκε στην Κ’ Οδοντοστοματολογική Σύνοδο, με την συνεργασία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας και Λευκάδας, Πρέβεζα, 5–8 Σεπτεμβρίου 1985.

119. “Χειρουργική θεραπεία της ασυμμετρίας της κάτω γνάθου”

Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Ανακοινώθηκε στην Κ’ Οδοντοστοματολογική Σύνοδο, με την συνεργασία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας και Λευκάδας, Πρέβεζα, 5 – 8 Σεπτεμβρίου 1985.

120. “Σύνδρομο της βελονοειδούς απόφυσης”

Χ. ΜΑΡΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Ανακοινώθηκε στην 1η Εαρινή Επιστημονική Συνάντηση, Λευκωσία, 26–28 Απριλίου 1984.

121. “Το σύνδρομο MOEBIUS. Παρουσίαση μιας περιπτώσεως”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Κ. ΣΚΟΥΡΑ, Γ. ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Ανακοινώθηκε στην 1η Εαρινή Επιστημονική Συνάντηση, Λευκωσία, 26–28 Απριλίου 1984.

122. “Καλοήθεις Νεοπλασίες της Στοματικής Κοιλότητας με εντόπιση τη Γλώσσα και το Εδαφος του Στόματος”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Στρογγύλη Τράπεζα: Καλοήθεις Νεοπλασίες της Στοματικής Κοιλότητας” στην 1η Εαρινή Επιστημονική Συνάντηση, Λευκωσία, 26–28 Απριλίου 1984.

123. “Κατάγματα του υοειδούς οστού σε γναθοπροσωπικούς ασθενείς – Αναφορά δύο περιπτώσεων”

Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Ανακοινώθηκε στην 1η Εαρινή Συνάντηση, Λευκωσία 26 – 28 Απριλίου 1984.

124. “Εξωσκελετική με στεφάνια ακινητοποίηση καταγμάτων του σπλαχνικού κρανίου”

Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Ανακοινώθηκε στην 1η Εαρινή Συνάντηση, Λευκωσία, 26–28 Απριλίου 1984.

125. “Πολλαπλά καθ’ υποτροπή κατάγματα σε επιληπτικό άτομο. Παρουσίαση περιπτώσεως”

Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Ανακοινώθηκε στην ΙΘ’ Ετήσια Οδοντοστοματική Σύνοδο, Ηράκλειο, 2–5 Αυγούστου 1984.

126. “Σύνδρομο βασικοκυτταρικών σπίλων. Παρουσίαση περιπτώσεων και αναφορά στα Ελληνικά περιστατικά”

Ε. ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Φ. ΚΟΥΜΟΥΡΑ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Ανακοινώθηκε στην ΙΘ’ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδο, Ηράκλειο, 2–5 Αυγούστου 1984.

127. “Τραυματικό νεύρωμα 15 χρόνια μετά απο κάταγμα κάτω γνάθου στη θέση της οστεορραφής. Παρουσίαση περίπτωσης”.

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ανακοινώθηκε στην ΙΘ’ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδο, Ηράκλειο, 2 – 5 Αυγούστου 1984.

128. “Τραύματα του προσώπου από απόπειρες ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Ε. ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Ανακοινώθηκε στο Δ’ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 11 – 14 Οκτωβρίου 1984.

129. “Εξωσκελετική ακινητοποίηση και έλξη σε κατάγματα του προσώπου”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε. ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Ανακοινώθηκε στο Δ’ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 11 – 14 Οκτωβρίου 1984.

130. “Δίδυμος φρονιμίτης”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Κ. ΣΚΟΥΡΑ–ΚΑΦΟΥΣΙΑ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ανακοινώθηκε στο Δ’ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 11 – 14 Οκτωβρίου 1984.

131. “Κύστη μεσότητας υπερώας. Παρουσίαση τριών περιπτώσεων”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Ανακοινώθηκε στο Δ’ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 11 – 14 Οκτωβρίου 1984.

132. “Αμφοτερόπλευρη στατική κύστη σε συνδυασμό με κάταγμα της γνάθου”.

Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Α. ΠΑΤΡΙΝΟΥ

Ανακοινώθηκε στο Δ’ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 11 – 14 Οκτωβρίου 1984.

133. “Πλασματοκυτταρικό Μυέλωμα των γνάθων”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε. Γ.

Ανακοινώθηκε στο Δ’ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 11 – 14 Οκτωβρίου 1984.

134. “Τραυματική οστεοτομία LE FORT III”

Ο. ΔΡΕΠΑΝΙΔΗΣ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ανακοινώθηκε στο Δ’ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 11 – 14 Οκτωβρίου 1984.

135. “Υποτροπιάζουσα λεμφοεπιθηλιακή κύστη σε Σύνδρομο MARFAN”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο Δ’ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 11 – 14 Οκτωβρίου 1984.

136. “Σύνδρομο GORLIN– GOLTZ”

Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στη 3η Πανελλήνια Γναθοχειρουργική Σύνοδο, Αθήνα, 9–12 Ιουνίου 1983.

137. “Νευρογενείς όγκοι των Γνάθων”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στη 3η Πανελλήνια Γναθοχειρουργική Σύνοδο, Αθήνα, 9–12 Ιουνίου 1983.

138. “Θεραπεία των καταγμάτων της κάτω γνάθου”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Στρογγύλη Τράπεζα: “Θεραπευτική αντιμετώπιση των καταγμάτων του σπλαχνικού κρανίου”, της 3ης Πανελλήνιας Γναθοχειρουργικής Συνόδου, Αθήνα, 9–12 Ιουνίου 1983.

139. “Το σύνδρομο του υπερκογχίου σχίσματος”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στην 3η Πανελλήνια Γναθοχειρουργική Σύνοδο, Αθήνα, 9–12 Ιουνίου 1983.

140. “Οδοντογενείς κερατοκύστεις των γνάθων”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στην 3η Πανελλήνια Γναθοχειρουργική Σύνοδο, Αθήνα, 9–12 Ιουνίου 1983.

141. “Σύνδρομο ALBRIGHT–Παρουσίαση μιας περιπτώσεως”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Α. ΞΥΠΟΛΥΤΑ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λάρισσα, 13–16 Οκτωβρίου 1983.

142. “Λεμφαγγειώματα στη στοματική κοιλότητα – Παρουσίαση μιας περιπτώσεως”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λάρισσα, 13–16 Οκτωβρίου 1983.

143. “Οστεοποιά ινώματα στις γνάθους”

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μ.ΜΕΖΙΤΗΣ, Ι.ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Ανακοινώθηκε στο Β’ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 4–7 Νοεμβρίου 1982.

144. “Στοματοκολπικές επικοινωνίες. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αναφορά σε περιπτώσεις της τελευταίας 10 ετίας του Νοσοκομείου Ατυχημάτων”

Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο Β’ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 4–7 Νοεμβρίου 1982.

145. “Παραμελημένα κατάγματα ζυγωματικού. Κορωνοειδεκτομές”

Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο Θ’ Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 19–21 Νοεμβρίου 1982.

146. “Κατάγματα σπλαχνικού κρανίου και συνοδά ευρήματα–Ανάλυση περιπτώσεων 12 ετίας”

Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μ. ΜΕΖΙΤΗΣ, Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ.

Ανακοινώθηκε στο Θ’ Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 19–21 Νοεμβρίου 1982.

-Εμφυτευματα Δοντιων Κατεχακη-Εμφυτευματα Δοντιων Εθνική Αμυνα-Εμφυτευματα Δοντιων Πανορμου-Εμφυτευματα Δοντιων Χολαργος-Εμφυτευματα Δοντιων Νομισματοκοπειο-Εμφυτευματα Δοντιων Αγια Παρασκευη-Εμφυτευματα Δοντιων Αμπελοκηποι-Εμφυτευματα Δοντιων Ιλισια-Εμφυτευματα Δοντιων Ερυθρος-Εμφυτευματα Δοντιων Μαρουσι-Εμφυτευματα Δοντιων Κηφισια-Εμφυτευματα Δοντιων Γουδι-Εμφυτευματα Δοντιων Αλεξανδρας-Εμφυτευματα Δοντιων Κηφισια -Εμφυτευματα Δοντιων Χαλανδρι-Εμφυτευματα Δοντιων Ψυχικο-Εμφυτευματα Δοντιων Κυπρος-Εμφυτευματα Δοντιων Λευκωσια -Εμφυτευματα Δοντιων Λεμεσος-Εμφυτευματα Δοντιων Λαρνακα-Εμφυτευματα Δοντιων Φιλοθεη-Εμφυτευματα Δοντιων Πατησια-Εμφυτευματα Δοντιων Αθηνα-Εμφυτευματα Δοντιων Ροδος-Εμφυτευματα Δοντιων Γλυφαδα-Εμφυτευματα Δοντιων Κολωνακι Εμφυτευματα Δοντιων Αλιμος-Εμφυτευματα Δοντιων Ελληνικο-Εμφυτευματα Δοντιων Αργυρουπολη-Εμφυτευματα Δοντιων Βαρη- Εμφυτευματα Δοντιων Βουλα-Εμφυτευματα Δοντιων Βουλιαγμενη-Εμφυτευματα Δοντιων Ηλιουπολη Εμφυτευματα Δοντιων Βαρκιζα-Εμφυτευματα Δοντιων Γαλατσι-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Υγεια-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Νοσοκομειο Υγεια-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Ιατρικο Κεντρο-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Mediterraneo