Ελάχιστα Επεμβατική Αισθητική Χειρουργική

5 Μαρτίου 2019
Botox_sm-320x200-1.jpg

Η τελευταία εικοσαετία σήμανε τη στροφή προς τις μη επεμβατικές θεραπείες στο χώρο της Αισθητικής Χειρουργικής. H ζήτηση για μεθόδους αντιμετώπισης αισθητικών προβλημάτων παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση, αλλά  οι ασθενείς στρέφονται προς θεραπείες, οι οποίες θα τους παρέχουν το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

Επιθυμούν λύσεις γρήγορες, ανώδυνες και χωρίς τη μεσολάβηση χρόνου ανάρρωσης, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στο καθημερινό τους πρόγραμμα.

Από την άλλη πλευρά τα αισθητικά προβλήματα όλο και περισσότερο αυξάνονται με αποτέλεσμα οι στατικές και δυναμικές ρυτίδες, η δερματική χαλάρωση, η απώλεια όγκου και η αλλοίωση του περιγράμματος του προσώπου να δημιουργούν σοβαρές ψυχολογικές επιβαρύνσεις.

Ανάμεσα στις μη επεμβατικές θεραπείες εξέχουσα θέση έχουν τα Δερματικά εμφυτεύματα και η χρήση της Βοτουλινικής τοξίνης.

Εικόνα 47.6 Μηχανισμός δράσης: Απορρόφηση της βοτουλινικής τοξίνης από τις τελικές νευρικές απολήξεις.
Εικόνα 47.7
Αναστολή της έκκρισης ακετυλοχολίνης → Αναστολή της νεύρωσης των αντίστοιχων μυϊκών ομάδων..

Η ιδέα της εφαρμογής Δερματικών εμφυτευμάτων για τη διόρθωση των ρυτίδων και την αποκατάσταση της απώλειας όγκου του προσώπου προήλθε από το γεγονός ότι η διαδικασία της γήρανσης του δέρματος ιστολογικά συνίσταται σε:

 • Μείωση των κολλαγόνων ινών, οι οποίες αποτελούν βασικό στηρικτικό στοιχείο του συνδετικού ιστού
 • Αύξηση της δράσης των κολλαγενασών και της ελαστάσης
 • Μείωση της αιματικής ροής

Όλα τα παραπάνω φαινόμενα αποτελούν μέρος της φυσιολογικής ηλικιακής γήρανσης και επιτείνονται σαφώς με τη φωτογήρανση, το κάπνισμα και τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Επομένως, είναι λογική η σκέψη, ότι η εφαρμογή Δερματικών εμφυτευμάτων, στα σημεία όπου εμφανίζεται απώλεια συστατικών του συνδετικού ιστού με την πάροδο της ηλικίας, θα οδηγούσε σε αναστροφή της απώλειας όγκου και της δερματικής χαλάρωσης.

Κατά συνέπεια, η οιαδήποτε παρέμβαση αισθητικής στοχεύει στο να βελτιώσει κάποιον από τους προαναφερόμενους αυτούς παράγοντες ή τις επιπτώσεις που δημιούργησαν.

Την τελευταία εικοσαετία, στα πλαίσια της κοινωνίας μας που αποδίδει συνεχώς μεγαλύτερο ρόλο στην εξωτερική εμφάνιση, αυ­ξάνεται ραγδαία ο αριθμός των ασθενών που προσέρχονται στον Ειδικό για την αποκατάσταση αισθητικών προβλημάτων στην πε­ριοχή του Προσώπου, με όσο το δυνατόν λιγότερο επεμβατικές με­θόδους.

Ακριβώς λόγω αυτής της σύγχρονης απαίτησης, εφαρμό­ζονται όλο και πιο συχνά διάφορες θεραπείες που υποκαθιστούν την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης και περιλαμβάνουν τη χρήση διαφόρων ειδών LASER, παλλόμενου φωτός, ραδιοσυχνοτήτων, αλλά και την εφαρμογή Ενδοδερμικών Εμφυτευμάτων, όπως το Υαλουρονικό και Ενέσιμων Θεραπειών, όπως είναι η Βοτουλινική τοξίνη Α (BOTOX®).

Η εξέλιξη της Επιστήμης μας εξασφαλίζει σήμερα το ΙΔΑΝΙΚΟ, δηλ. να έχουμε ένα πιο ΟΜΟΡΦΟ & ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ και μάλιστα  ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ,  ΤΑΧΥΤΑΤΑ, αλλά  και ΑΝΩΔΥΝΑ.Αυτό γίνεται ΤΩΡΑ δυνατό, με τη συνεχή εξέλιξη στις Θεραπείες της ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Ανάμεσα σε αυτές εξέχουσα θέση έχει το:

BOTOX, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος Αντιγήρανσης και το

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ, που αποτελεί το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο από τα  ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ.

Στα πλεονεκτήματα των δύο αυτών μεθό­δων περιλαμβάνεται: το περιορισμένο οίδημα, η απουσία τραύμα­τος, ο ελάχιστος χρόνος διενέργειας της επέμβασης, ενώ συνήθως ο ασθενής μπορεί να συμμετέχει στις καθημερι­νές του ασχολίες αμέσως μετά το πέρας της επέμβασης.

Θα ήταν χρήσιμο για την καλύτερη κατανόηση των αναγραφομένων να αναφερθούμε σε κάποιες βασικές έννοιες που δίνουν την εξήγηση της δημιουργίας των ρυτίδων και γενικότερα των παρουσιαζόμενων προβλημάτων στο Πρόσωπο με την αύξηση της ηλικίας. 

Οι δερματικοί ή μιμικοί μύες του προσώπου βρίσκονται στον υποδόριο ιστό και νευρώνονται από το προσωπικό νεύρο.

Εικόνα 47.10 Οι μύες του μέσου τριτημορίου του προσώπου.

Χαρα­κτηριστικό τους γνώρισμα αποτελεί το γεγονός ότι με το ένα άκρο τους προσφύονται στο υπερκείμενο δέρμα και με τη δράση τους προκαλούν σε αυτό κάθετες προς τον άξονά τους γραμμώσεις, οι οποίες καλούνται δυναμικές ρυτίδες, ενώ αντίστοιχα οι γραμμώ­σεις που προκαλούνται από την υπερδραστηριότητα αυτών των μυών ονομάζονται υπερδυναμικές ρυτίδες.

Με το πέρασμα του χρόνου, το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του και από την επανά­ληψη κινήσεων και εκφράσεων του Προσώπου από τη δράση των μιμικών μυών, οι δυναμικές και υπερδυναμικές ρυτίδες γίνονται πιο εκσεσημασμένες ακόμα και με ελάχιστη δραστηριότητα των υποκείμενων μυών. Τότε μοιάζουν με τις στατικές.

Με τον ακριβή ορισμό τους οι στατικές ρυτίδες (πχ Ρινοπαρειακές αύλακες) είναι εκείνες  που δημιουργούνται λόγω απώλειας όγκου και χαλάρωσης του δέρματος από την ηλικία ή/και εξωγενείς παράγοντες, όπως η βαρύτητα, το κάπνισμα και η υπεριώδης ακτινοβολία και μπορεί να έχουν οποια­δήποτε φορά συγκριτικά με τον άξονα των υποκείμενων μυών.

Οι ρυτίδες που απαντώνται στο άνω ήμισυ του Προσώπου, δηλαδή στο Μέτωπο και στο Μεσόφρυο, καλούνται επιπλέον ρυτίδες έκ­φρασης και καθώς γίνονται πιο εμφανείς με το πέρασμα του χρό­νου,  προσδίδουν στο Πρόσωπο μόνιμη όψη θυμού, άγχους, αγωνί­ας, κούρασης, φόβου ή μελαγχολίας.

Από την άλλη πλευρά το Πρόσωπο έχει μια πολύπλοκη ανατομία με λεπτότατους μύες που ο καθένας κάνει κάτι σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι οιαδήποτε διαφοροποίηση στη λειτουργία ενός μυός πρέπει να εξισορροπείται σε κάποια σημεία  και με αντίστοιχη μείωση της σύσπασης του ανταγωνιστού του. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό, πέρα από το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στη λειτουργία του μυός (πχ κλείσιμο των ματιών), θα έχουμε και άμεση αισθητική επίπτωση, πχ τα βλέφαρα δεν θα είναι συμμετρικά κλπ. 

Εικόνα 47.12 Οι μιμικοί μύες και ο σφιγκτήρας του στόματος.

Επιπρόσθετα για να γίνει αντιληπτή η πολυπλοκότητα της Ανατομίας στην περιοχή αυτή θα αναφέρουμε ότι στο μισό άνω χείλος προσφύονται έξι λεπτότατοι μύες (εκ των οποίων ο ένας είναι διπλός), που δρουν ανταγωνιστικά με άλλους. Αυτό σημαίνει ότι οιαδήποτε μείωση στη λειτουργία (σύσπαση) κάποιου μυός συχνά θα πρέπει να περιλαμβάνει και την αντίστοιχη μείωση στη  λειτουργία του ανταγωνιστού του. 

Επομένως, για να επιτευχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και η ικανοποίηση του ασθενούς να φθάσει στο μέγιστο, είναι αναγκαίο ο Ιατρός  να είναι άρι­στα καταρτισμένος, αλλά και να μπορέσει να καταλάβει, εάν οι απαιτή­σεις και οι προσδοκίες του ασθενούς του είναι εφικτές και αναμενόμενες από μία τέτοια δια­δικασία.

Αυτό απαιτεί πριν οιαδήποτε παρέμβαση τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και πραγματοποίηση μίας αναλυτικής συζήτησης για τους – επιθυμητούς κατά τον ασθενή και εφικτούς κατά τον Ιατρό – στόχους της κάθε θεραπείας.             

Ιδιαίτερη συμβολή στην κατεύθυνση αυτή έχει επιτευχθεί με την εισαγωγή στην καθη­μερινή κλινική πράξη μίας νευροτοξίνης, της Βοτουλινικής τοξίνης A, αλλά και των διαφόρων τύπων ενδοδερμικών εμφυτευμάτων.

Τόσο η χρήση της βοτουλινικής τοξίνης Α, όσο και των ενέσιμων ενδοδερμικών εμφυτευμάτων επιτρέπουν την προσωρινή διόρθω­ση πολλών ατελειών που Προσώπου που συνδέονται με την ηλικία, με χαμηλή νοσηρότητα.

Επομένως, εάν θέλετε ένα ΑΡΙΣΤΟ Αισθητικό αποτέλεσμα για το ΠΡΟΣΩΠΟ σας  ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ και ΑΠΛΑ η ΛΥΣΗ  είναι μια, BOTOX  ή/και ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ, διότι επιτυγχάνετε :

Ι. Βελτίωση στις Ρυτίδες του Προσώπου σας (στις Στατικές-λόγω απώλειας όγκου και χαλάρωσης π.χ. οι Ρινοπαρειακές αύλακες με το Υαλουρονικό ή/και στις Δυναμικές λόγω της έντονης σύσπασης των μυών του Προσώπου π.χ. οριζόντιες ρυτίδες Μετώπου με το BOTOX).

ΙΙ. Διόρθωση της συνολικής απώλειας Όγκου του Προσώπου σας και του Περιγράμματός του.

ΙΙΙ. Πιο όμορφα Χείλη.

ΙV. Διόρθωση σε κάποιες Ουλές.

V. Βελτίωση των λεπτών ρυτίδων και της υφής του δέρματος του Προσώπου.

 

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ – ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ

Εικόνα 47.1 Εφαρμογή εμφυτεύματος υαλουρονικού οξέος για περίγραμμα και αύξηση του όγκου των χειλέων (α, β), καθώς και για διόρθωση στις ρινοπαρειακές αύλακες (γ, δ), πριν και αμέσως μετά την εφαρμογή..

Τα Δερματικά Εμφυτεύματα, τα οποία εισήχθησαν με τη μορφή του βόειου κολλαγόνου τη δεκαετία του 1980 στο χώρο της Αισθητικής Χειρουργικής έχουν βρει πολλαπλές ενδείξεις χρήσης στα χέρια των εξειδικευμένων ιατρών.

Στην κατηγορία των Δερματικών Εμφυτευμάτων πέρα από το Υαλουρονικό έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα Κολλαγόνο, Υδροξυαπατίτης και άλλα.

Σήμερα όλο και περισσότερο συζητείται η Εμφύτευση Αυτόλογων Κυττάρων.

Υαλουρονικό κατασκευάζεται από πολλές εταιρείες με διάφορες εμπορικές ονομασίες (Restylane  κ.ά.)

Υαλουρονικό

Τα Εμφυτεύματα Υαλουρονικού οξέος αποτελούν σήμερα τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα Δερματικά Εμφυτεύματα σε Ευρώπη και Β. Αμερική, καθώς διαθέτουν πολλές καταπληκτικές  ιδιότητες, όπως είναι: άριστο Αισθητικό Αποτέλεσμα, ευκολία Εφαρμογής,  ικανοποιητική Διάρκεια, Ασφάλεια και ελαχιστοποίηση Παρενεργειών.

Τα Πλεονεκτήματά τους είναι πολλά:

I. Το Υαλουρονικό οξύ συνδέεται με το νερό με αποτέλεσμα να διογκώνεται και να γεμίζει με φυσικό τρόπο τις ρυτίδες, πτυχές, ουλές, να αποκαθιστά την ενυδάτωση του δέρματος και την απώλεια όγκου στα σημεία έγχυσης.

Στις ιδιότητες του Υαλουρονικού οξέος ανήκουν επιπλέον οι :

Εικόνα 47.2 α. Γραμμική τεχνική με έξοδο του υαλουρονικού οξέος κατά την έξοδο της βελόνας από το δέρμα. β. Γραμμική τεχνική με έξοδο του υαλουρονικού οξέος κατά την είσοδο της βελόνας στο δέρμα.

II. Σταθεροποιεί τις Ενδοκυτταρικές δομές

III. Έχει την ικανότητα να συνθέτει το δίκτυο μέσω του οποίου δημιουργούνται οι δεσμοί Κολλαγόνων ινών και Ελαστίνης. Δεδομένου ότι η διατάραξη των δεσμών αυτών αποτελεί βασικό στοιχείο της γήρανσης του δέρματος κατανοεί κανείς πόσο ωφέλιμη είναι η ιδιότητα αυτή των εμφυτευμάτων Υαλουρονικού οξέος.

IV. Δρα ως φυσικό λιπαντικό, αυξάνοντας την Ελαστικότητα και Απορροφητικότητα του Δέρματος.

V. Προστασία των δερματικών κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες.

VI. Βοηθά στην παραγωγή ινών Κολλαγόνου, που συμβάλλουν στη διατήρηση της δομής του δέρματος.

Εικόνα 47.3 Γραμμική τεχνική έγχυσης του υαλουρονικού οξέος.

VII. Συμμετέχει στο σχηματισμό νέων κυττάρων και στην αποδόμηση των παλαιών.

Η εφαρμογή του υαλουρονικού οξέος γίνεται εντός του κυρίως δέρματος. Για την εφαρμογή δεν προαπαιτείται τοπική αναισθησία.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης αντιγονικότητας σε σχέση με άλλα εμφυτεύματα είναι πολύ μειωμένος. Το ποσοστό των ασθενών που αναπτύσσουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας ως προς το Υαλουρονικό οξύ είναι <1% και έτσι δεν απαιτούνται δερματικές δοκιμασίες πριν την εφαρμογή του.

Τα Δερματικά εμφυτεύματα Υαλουρονικού οξέος χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλαπλά σημεία, για τη

α. διόρθωση επιφανειακών ρυτίδων, αλλά και των βαθύτερων ρινοπαρειακών πτυχών,

β. για την αποκατάσταση του περιγράμματος και του όγκου του προσώπου,

γ. για την αύξηση του όγκου και τη διόρθωση του περιγράμματος των χειλέων,

δ. για τη βελτίωση των ατροφικών και μετατραυματικών ουλών,

ε. καθώς και σε περιοχές όπως Περιοφθαλμικά, στο Μεσόφρυο, τις οριζόντιες Μετωπιαίες ρυτίδες, το Λαιμό και τα Ζυγωματικά.

Χαμηλότερης συγκέντρωσης εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση των λεπτών ρυτίδων του Προσώπου, όπως στην περιοχή του Μεσοφρύου και Περιοφθαλμικά στο λεγόμενο «πόδι της χήνας».

Υψηλότερης συγκέντρωσης εμφυτεύματα Υαλουρονικού οξέος χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση περιοχών με μεγάλη απώλεια όγκου, όπως είναι οι Ρινοπαρειακές αύλακες και τα Ζυγωματικά.

Εικόνα 47.4 Η τεχνική της «βεντάλιας»: με έναν μόνο νυγμό εφαρμογή σε μια μεγάλη επιφάνεια ομοιόμορφα. Εικόνα 47.5 Δημιουργία διασταυρούμενων δεσμών: κάθετες μεταξύ τους εγχύσεις για αύξηση του όγκου.

Ο χρόνος διατήρησης του αποτελέσματος μετά την εφαρμογή εμφυτευμάτων Υαλουρονικού οξέος ανέρχεται στους 6 μήνες έως και ένα έτος, ανάλογα με το μοριακό βάρος του ενιέμενου υλικού.

Το αποτέλεσμα γίνεται άμεσα ορατό μετά την εφαρμογή και βελτιστοποιείται ως και 4 εβδομάδες μετά εξαιτίας της ικανότητας του υλικού να συνδέεται με το νερό, γεγονός που επιφέρει περαιτέρω διόγκωση.

Στις παρενέργειες της εφαρμογής του Υαλουρονικού οξέος περιλαμβάνονται:

Ι.  το Άλγος, το οποίο έχει ωστόσο περιοριστεί αισθητά με την εισαγωγή προϊόντων που περιέχουν Λιδοκαΐνη,

ΙΙ. οι Εκχυμώσεις (μελανιές) και

ΙΙΙ. η δημιουργία Οζιδίων. Περιπτώσεις οζιδίων που παραμένουν ή και περιστατικά ασυμμετρίας μετά την εφαρμογή του μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση ενέσιμης υαλουρονιδάσης ενδοδερματικά.

ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΝΗ (BOTOX)

Η εφαρμογή ενέσιμης βοτουλινικής τοξίνης (Βotox) για την αντιμετώπιση των δυναμικών ρυτίδων και τη χαλάρωση της σπαστικότητας των μυών του προσώπου εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι και σήμερα τη Νο1 σε εφαρμογές μέθοδο στο χώρο της Αισθητικής Ιατρικής.

Βασικές αρχές μιας σωστής εφαρμογής Βotox είναι η άριστη γνώση της Ανατομίας, καθώς και των συνεργειών των μυών του προσώπου.

Εικόνα 47.15 Εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης στην περιοχή των μετωπιαίων μυών και του μεσοφρύου—κλινική εικόνα αρχικά (α) και 30 ημέρες μετά (β).

Στο χώρο της ιατρικής χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μιας ευρείας σειράς παθήσεων, όπως είναι ο στραβισμός, οι δυστονίες, ο ημιπροσωπικός σπασμός, η σπαστικότητα, ο τρόμος, οι ημικρανίες, η υπεριδρωσία και η δυσλειτουργία των σφιγκτήρων.

Το 2002 το φάρμακο αυτό έλαβε για πρώτη φορά έγκριση από το FDA. Αποτελεί ενέσιμη θεραπεία αισθητικής βελτίωσης κυρίως του άνω ημίσεος του προσώπου για την αντιμετώπιση των ρυτίδων έκφρασης. Συγκεκριμένα, οι ενέσεις Βotox απαλύνουν τις ρυτίδες του Μεσοφρύου, του Μετώπου και τις ρυτίδες στην περιοχή του έξω κανθού (πόδι χήνας).

Τρόπος δράσης

Η βοτουλινική τοξίνη δρα εμποδίζοντας την απελευθέ-ρωση του νευροδιαβιβαστή της ακετυλοχολίνης από τις νευρικές απολήξεις, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η νεύρωση των μυικών ινών και κλινικά να επιτυγχάνεται χαλάρωση των μυών. Η αναστολή της νεύρωσης του μυ ξεκινά στις 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή, φτάνει στο μέγιστο της δράσης της στις 30 περίπου ημέρες και διαρκεί 3-6 μήνες.

Αντενδείξεις εφαρμογής

Στις αντενδείξεις εφαρμογής ανήκουν η κύηση, ο θηλασμός, η αλλεργική αντίδραση στη Βοτουλινική τοξίνη και η μόλυνση (φλεγμονή) στα σημεία της ένεσης

Εικόνα 47.16-47.17 Εφαρμογή της βοτουλινικής τοξίνης στο μέτωπο, στο μεσόφρυο και στην περιοχή του έξω κανθού.

Συνήθως οι επιπλοκές οφείλονται ή σε λάθος τεχνική από τον ιατρό ή σε μη εφαρμογή των οδηγιών από τον ασθενή. Αυτές είναι:

 • Πτώση του άνω βλεφάρου, ασυμμετρία των φρυδιών ή έντονη ανόρθωση
 • Πτώση του υπεροφρύου (brow ptosis)
 • Διπλωπία
 • Μικρό εκτρόπιο των κάτω βλεφάρων
 • Πτώση και ασυμμετρία του άνω χείλους
 • Παγωμένη έκφραση του προσώπου
 • Πτώση του άνω χείλους
 • Πτώση της γωνίας του στόματος
 • Δημιουργία νέων ρυτίδων παραπλεύρως του σημείου που σταματά η δράση της τοξίνης (μακροχρόνια παρενέργεια μη ορατή αρχικά)
 • Εκχυμώσεις και πολύ σπάνια οίδημα άνω βλεφάρων λόγω αλλεργικής αντίδρασης
 • Υποθεραπεία, συμβαίνει όταν το αποτέλεσμα του Βotox εξασθενεί πολύ γρήγορα ή όταν αυτό δεν λειτουργεί.

Συμπερασματικά, η Βοτουλινική τοξίνη αποτελεί ένα ασφαλές φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αναστολή της σύσπασης των μυών του προσώπου και του λαιμού και κατ’ επέκταση των δυναμικών ρυτίδων, οι οποίες προκύπτουν από τη σύσπαση των μυών αυτών.

Η χρήση της απαιτεί άριστη γνώση του νευρομυικού και αγγειακού δικτύου του προσώπου, ενώ απαιτούνται επαναλήψεις της εφαρμογής της εντός του έτους για τη διατήρηση σταθερού αποτελέσματος, εξαιτίας της προοδευτικής επανανεύρωσης του θεραπευόμενου μυός με την πάροδο των ημερών.

Αποτελεί ένα ασφαλές φάρμακο με χρόνια εφαρμογή σε λοιπές ιατρικές ειδικότητες, όπως της Νευρολογίας και της Οφθαλμολογίας, σε αυξημένες συγκεντρώσεις και μονάδες ανά εφαρμογή από αυτές που χρησιμοποιούνται στην Αισθητική Δερματολογία, χωρίς σοβαρές ή μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως προκύπτει από μελέτες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για ΒΟΤΟΧ δείτε παρακάτω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από το ΒΙΒΛΙΟ του ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ: ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, τις Ενότητες: ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ,  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ και της σχετικής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΝΗ Α (BOTOX®)

Η βοτουλινική νευροτοξίνη Α (ΒΟΤΟΧ®) εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 1989, προκειμένου να θεραπευθούν δύο διαταραχές των μυών των οφθαλμών: ο Βλεφαρόσπασμος και ο Στραβισμός.

Το 2000, η τοξίνη αυτή εγκρίθηκε και για τη θεραπεία μια νευρολογικής διαταραχής που προκαλεί συστολές στον τράχηλο και στον ώμο, γνωστής ως αυχενικής δυστονίας. Όταν η βοτουλινική τοξίνη χρησιμοποιήθηκε στην περιοφθαλμική περιοχή, παρατηρήθηκε ότι οδηγούσε στην άμβλυνση των γραμμών που δημιουργούνται κατά τη συνοφρύωση στην περιοχή του μεσόφρυου και οι οποίες δίδουν στο πρόσωπο μία όψη κούρασης, θυμού ή δυσαρέσκειας.

Διάφορες νευροτοξίνες παράγονται από το βακτήριο Clostridium botulinum, στις οποίες ανήκουν οι A, Β, C1, D, E, F, και G. Οι διαφο­ρετικοί αυτοί ορότυποι παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές τόσο στους μηχανισμούς δράσης, όσο και στα κλινικά τους αποτελέ­σματα. Από αυτούς, ο τύπος της νευροτοξίνης Α είναι ο πιο ισχυ­ρός και ο πρώτος που χρησιμοποιήθηκε στην κλινική πράξη. Ο μη­χανισμός με τον οποίο δρα είναι ο αποκλεισμός της νευροδιαβίβα­σης από τις νευρομυϊκές συνάψεις, εμποδίζοντας την απελευθέ­ρωση της ακετυλοχολίνης. Η βοτουλινική τοξίνη τύπου Α είναι μέχρι σήμερα ο μοναδικός τύπος τον οποίο η FDA έχει εγκρίνει για αισθη­τικούς σκοπούς.

Botox.

Η φαρμακευτική ουσία Βοτουλινική τοξίνη πρωτοκυκλοφόρησε ως φαρμακευτικό σκεύασμα  με το όνομα Botox  και καθιερώθηκε στην καθομιλουμένη ως συνώνυμο.

Η Βοτουλινική τοξίνη τύπου Α, κυκλοφορεί ευρέως στην αγορά με διάφορες εμπορικές ονομασίες, πέρα από  Botox και Vistabel (της Allergan),  ως Dysport (της Ipsen) και  Bocouture (της Merz).

Η εφαρμογή των φαρμάκων αυτών του Βotox, έχει  ουσιαστική συμβολή στην εξάλειψη δυναμικών ρυτίδων του Προσώπου και τη χαλάρωση της σπαστικότητας των μυών του.

Εξακολουθεί μέχρι και σήμερα μετά πάνω από 20 χρόνια  πολύτιμης προσφοράς να αποτελεί τη Νο1 μέθοδο στο χώρο της Αισθητικής Ιατρικής.

Η καθιέρωσή του υπήρξε τεράστια, αλλά και η προσφορά του πολύτιμη, λόγω των πλεονεκτημάτων του.

Το ΒΟΤΟΧ είναι ένα ασφαλές φάρμακο με πάνω από τριάντα χρόνια, εφαρμογή σε διάφορες Ιατρικές ειδικότητες, όπως της Νευρολογίας και της Οφθαλμολογίας, στις οποίες μάλιστα χρησιμοποιείται σε αυξημένες συγκεντρώσεις και μονάδες ανά εφαρμογή από αυτές που απαιτούνται για την εξάλειψη των ρυτίδων του Προσώπου.

Το πολύ σημαντικό από την ευρύτατη χρήση του BOTOX είναι, όπως αποδεικνύεται από μακροχρόνιες μελέτες, ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  σοβαρές ή μακροχρόνιες ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ.

Το ΒΟΤΟΧ® διανέμεται σε φιαλίδια των 100 IU (International Units- με τα οποία προσδιορίζεται η βιολογική δραστικότητα -biological activity του φαρμάκου) 1IU= 0,025 mcgmicrogram και ΟΧΙ mg milligram (1 mg χιλιοστόγραμμα =1000 μg Μικρογραμμάρια)

Η εφαρμογή του ΒΟΤΟΧ διαρκεί ελάχιστα, γύρω στα  10-15 λεπτά και απολαμβάνει κανείς το αποτέλεσμά του με το πιο όμορφο Πρόσωπό του για τουλάχιστον πέντε-έξη μήνες. Επιπρόσθετα μετά τη ολιγόλεπτη θεραπεία του  μπορεί να πάει άμεσα στη δουλειά του, διότι δεν φαίνεται τίποτα στο Πρόσωπό του.

Εκτός αυτού η βελόνα είναι η μικρότερη που υπάρχει σε μέγεθος και ατραυματική, οπότε δεν γίνεται αντιληπτό σχεδόν ούτε το τσίμπημα. Παρόλα αυτά, όσοι επιθυμούν να μην καταλάβουν τίποτα από την όλη θεραπεία, μπορούν να τοποθετούν περιστασιακά (ΌΧΙ συνέχεια) κρύα επιθέματα στα σημεία που θα γίνει η ένεση ή να κάνουν μια ώρα πριν το BOTOX  συνεχείς επαλήψεις ανά 15 λεπτά με αλοιφή τοπικού αναισθητικού (πχ Emla).

Συμπερασματικά το BOTOX  (ΜΠΟΤΟΞ) είναι ένα ασφαλές φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αναστολή της σύσπασης των μυών του Προσώπου και του Λαιμού και την εξάλειψη  των δυναμικών ρυτίδων που δημιουργεί η σύσπασή τους .

Η χρήση του απαιτεί άριστη γνώση του νευρομυικού και αγγειακού δικτύου του Προσώπου.

Οι εφαρμογές του BOTOX  (ΜΠΟΤΟΞ) σταθερά ανά εξάμηνο προσφέρει άριστα αισθητικά αποτελέσματα.

 

-Εμφυτευματα Δοντιων Κατεχακη-Εμφυτευματα Δοντιων Εθνική Αμυνα-Εμφυτευματα Δοντιων Πανορμου-Εμφυτευματα Δοντιων Χολαργος-Εμφυτευματα Δοντιων Νομισματοκοπειο-Εμφυτευματα Δοντιων Αγια Παρασκευη-Εμφυτευματα Δοντιων Αμπελοκηποι-Εμφυτευματα Δοντιων Ιλισια-Εμφυτευματα Δοντιων Ερυθρος-Εμφυτευματα Δοντιων Μαρουσι-Εμφυτευματα Δοντιων Κηφισια-Εμφυτευματα Δοντιων Γουδι-Εμφυτευματα Δοντιων Αλεξανδρας-Εμφυτευματα Δοντιων Κηφισια -Εμφυτευματα Δοντιων Χαλανδρι-Εμφυτευματα Δοντιων Ψυχικο-Εμφυτευματα Δοντιων Κυπρος-Εμφυτευματα Δοντιων Λευκωσια -Εμφυτευματα Δοντιων Λεμεσος-Εμφυτευματα Δοντιων Λαρνακα-Εμφυτευματα Δοντιων Φιλοθεη-Εμφυτευματα Δοντιων Πατησια-Εμφυτευματα Δοντιων Αθηνα-Εμφυτευματα Δοντιων Ροδος-Εμφυτευματα Δοντιων Γλυφαδα-Εμφυτευματα Δοντιων Κολωνακι Εμφυτευματα Δοντιων Αλιμος-Εμφυτευματα Δοντιων Ελληνικο-Εμφυτευματα Δοντιων Αργυρουπολη-Εμφυτευματα Δοντιων Βαρη- Εμφυτευματα Δοντιων Βουλα-Εμφυτευματα Δοντιων Βουλιαγμενη-Εμφυτευματα Δοντιων Ηλιουπολη Εμφυτευματα Δοντιων Βαρκιζα-Εμφυτευματα Δοντιων Γαλατσι-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Υγεια-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Νοσοκομειο Υγεια-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Ιατρικο Κεντρο-Γναθοπροσωπικος Χειρουργος Mediterraneo